UAE

1. Dubai

Lịch trình và kinh nghiệm đi UAE

Dubai – Vừa khâm phục vừa choáng ngợp P1

Dubai – Vừa khâm phục vừa choáng ngợp P2

Dubai – Đua xe trong sa mạc

2. Abu Dhabi

Sheikh Zayed Grand Mosque – Thánh đường trắng toát tuyệt đẹp ở Abu Dhabi

Advertisements

2 thoughts on “UAE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s