Tibet

Tây Tạng của tôi ơi…

Lịch trình và một số chuẩn bị khi đi Tibet

Chuyện phiếm ở Tây Tạng

Ký ức Lhasa

Tu viện Drepung và Sera

The Potala Palace- Thánh địa của Quan thế âm Bồ Tát

Namtso- Thánh hồ đẹp nhất mà tôi từng biết

Đại chiêu tự Jokhang Temple

Ganden Monastery

Yamdrok xanh, xanh đến kì dị

Tu viện Pelkhor Chode và Kumbum stupa

Shigatse và tu viện Tashilhunpo

Tu viện Sakya tuyệt đẹp của Hoa sen xanh

Thongla pass và hạ độ cao xuống Zhangmu hỗn loạn

Giấc mơ Tibet

Tôi đã khóc khi phải chia tay Tibet

Tôi còn quá nhiều thứ chưa làm được ở Tây Tạng

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s