RSS Feed

Tag Archives: Viên chăn

Laos- Viên chăn


Viên chăn là nơi cuối cùng trong hành trình 9 ngày ở Lào. Trong 4 nơi thì Viên chăn chán nhất . Đi một ngày là vòng vèo hết các điểm như Pattuxay, Thatluong, mấy cái chùa chiền, Budda park…
Nào thì Thatluong


Read the rest of this entry

Advertisements
%d bloggers like this: