Laos- Viên chăn


Viên chăn là nơi cuối cùng trong hành trình 9 ngày ở Lào. Trong 4 nơi thì Viên chăn chán nhất . Đi một ngày là vòng vèo hết các điểm như Pattuxay, Thatluong, mấy cái chùa chiền, Budda park… Nào thì Thatluong Pattuxay- Khải hoàn môn của Lào Vườn Phật đê Sau 24 tiếng trên... Continue Reading →

Advertisements

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: