Rừng tràm Trà Sư


Rừng tràm Trà Sư thì chắc ai cũng biết rồi đấy, cứ đến mùa nước nổi hay kể cả nước có không nổi đi chăng nữa thì dân phượt cũng kéo nhau về đây ầm ầm. Em cũng tới Trà Sư  vào mùa nước nổi cho oách, nhưng thú thật là em thấy nó cũng... Continue Reading →

Advertisements

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: