Đi qua phồn hoa, đi qua thời gian


Ta phải yêu người như thế nào Mới có thể đi qua phồn hoa Đi qua thời gian Không hư vọng, không cuồng điên trích Mã Cát A Mễ xướng (玛吉阿米唱) Cô gái ấy, ở trên mạng được nhiều người biết đến với cái tên Trát-tây-lạp-mẫu Đa-đa (扎西拉姆·多多). Là một Phật tử người Quảng Châu, tên thật... Continue Reading →

Advertisements

Thương Ương Gia Thố: Kiến dữ bất kiến


Nàng gặp, hay không gặp ta Ta vẫn ở đây Không mừng, không lụy Nàng nhớ, hay không nhớ ta Tình vẫn ở đây Không còn, không mất Nàng yêu, hay không yêu ta Yêu vẫn ở đây Không thêm, không bớt Nàng theo, hay không theo ta Tay ta vẫn nơi nàng Không lơi,... Continue Reading →

Tạng • Hoa sen


Men theo hẻm núi sông Yarlung Tsangpo đi về phía bắc, qua hẻm núi, vượt núi tuyết, xuyên rừng rậm nguyên thủy, mới có thể tìm được con đường nhỏ này. Đó là một con đường nhỏ rách nát. Trên đường có nham thạch rạn nứt như mai rùa, đá sỏi nát vụn, trên vách... Continue Reading →

Bất phụ Như Lai bất phụ khanh


Tằng lự đa tình tổn phạm hành, Nhập sơn hựu khủng biệt khuynh thành. Thế gian an đắc song toàn pháp, Bất phụ Như Lai bất phụ khanh. Đọc Thương Ương Gia Thố, phải nấu trà đậm, đốt hương Tạng, để trà đặc sôi sục trên lò đất đỏ, hương Tạng sực nức lan tỏa... Continue Reading →

Đọc Thương Ương Gia Thố, phải bắt đầu từ bài thơ Một ngày đó, một tháng đó, một năm đó


"Một ngày đó, ta nhắm mắt đắm chìm trong làn khói điện thờ, bất chợt nghe thấy tiếng tụng kinh của người Một tháng đó, ta xoay chuyển tất cả bánh xe cầu nguyện, không vì siêu thoát, chỉ vì chạm được ngón tay người Một năm đó, ta dập đầu quỳ rạp trên đường... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: