Thiên Môn Sơn


Sau bao ngày vắt chân lên trán, mắt thao láo nhìn trần nhà nghĩ không biết sắp tới mình đi đâu cho hết sầu và phải ngon bổ rẻ, trong một đêm không trăng không sao mình đã nghĩ ra Phượng hoàng cổ trấn. Sau khi hoãn lên hoãn xuống, cũng đã đi được. 5h…