Trương Gia Giới, Avatar hallelujah P2


NGày thứ hai, sau khi được đi mát xa mát gần đã có đủ sức lết lên Thiên Tử Sơn. Trời nắng đẹp j đâu. Ở TGG tầm 10h là bắt đầu có nắng, nuií ấp ôm mây mây ấp núi thế này đây Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào... Continue Reading →

Advertisements

Trương Gia Giới, Avatar hallelujah P1


Ngày thứ 3 bắt đầu đi tour, TGG cách tp khoảng 30km, gà gật trên ô tô 30 phút là tới mỗi tội thằng hướng dẫn viên nói nhiều, nói to, nói dai, nói dài như có ai đang cầm cái búa gõ vào đầu mình ấy. Đến nơi thì cả đoàn đã phát hiện... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: