Cách sử dụng bảng Soap Cal


Tự làm xà phòng ở nhà thì rất dễ rồi nhưng mỗi người sử dụng một khuôn khác nhau, vậy làm thế nào để ước lượng khuôn của mình cần bao nhiêu gr dầu + lye cho vừa và tỉ lệ giữa lye với nước là bao nhiêu? B1. Tính xem khuôn cần nhiêu kg…

Tự làm xà phòng


Dụng cụ: Đo nhiệt độ: đo nhiệt độ của NaOh và hỗn hợp dầu xem đã về nhiệt độ chuẩn chưa (thường là 40 độ) Khuôn gỗ/silicon/nhựa/cạc tông để đổ xà phòng Giấy nến để lót khuôn, dùng luôn giấy lót khay làm bánh Thìa gỗ để khuấy Cân điện tử theo từng gr Nồi…