Tag Archives: Silk Road

Review: Bất phụ Như Lai, bất phụ khanh (Đức phật và nàng)


Cứ 10 năm, Ngải Tình sẽ trở lại

Lần lâu nhất, Rajiva đã đợi nàng tận 16 năm

Cuộc đời con người, có bao nhiêu lần 10 năm để mà chờ đợi như thế?

Tôi cũng ko chắc tôi có đợi được không nếu rơi vào hoàn cảnh đó. Thế nhưng Rajiva và Ngải Tình đã đợi được nhau, đã cùng nhau vượt qua muôn ngàn khó khăn, cách trở về thời gian và không gian.

Giữa hai người họ là 1650 năm….

Continue reading Review: Bất phụ Như Lai, bất phụ khanh (Đức phật và nàng)