Giấc mơ tiếp theo – The Silk Road


Do đâu mà con đường tơ lụa có sức hấp dẫn như vậy? Những ai đã đi thăm con đường xưa nổi tiếng trong và ngoài nước Trung Quốc đều tự cảm nhận sức hấp dẫn ấy. Đọc bao nhiêu sách, truyện, ngôn tình, xem phim thì Con đường tơ lụa trong tâm trí tôi…

Thiên phật động Kizil và Con đường Tơ lụa


Chắc hẳn ai cũng đã từng nghe tơi Con đường tơ lụa- Silk Road nổi tiếng. Xa Mộc Kỳ đã viết (ai muốn đọc ebook này thì liên hệ với mình) : Đối với tôi sự cảm nhận về sức hấp dẫn của con đường tơ lụa, nếu được nói một câu khái quát thì…