Biển xanh, cát trắng, nắng vàng và da cam ở Phuket


Phuket à? Đắt đỏ và là thành phố về đêm Lần này mình tới Phuket bằng các bạn Air Asia, bay tới BKK lúc 11h30 thì 1h30 bay đi Phuket luôn. Đừng tưởng 2 tiếng là phè phỡn mình có thể ăn chơi được, có mà vắt chân lên cổ mà chạy ấy vì nguyên... Continue Reading →

Advertisements

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: