Lịch trình đi Phan Rang, Vĩnh Hy


Chào 2012 bằng chuyến đi Phan Rang, Ninh Chữ, Vĩnh Hy. Đúng như câu danh bất hư truyền “gió như phang, nắng như rang”. Nắng nóng kinh người và gió thì cũng kinh người nốt. Lịch trình dư này: Ngày 0: tối 9h leo lên xe giường nằm tới Phan Rang Ngày 1: Phan Rang-…