Melaka


Có 5 ngày ở Sing thì 2 ngày còn lại lượn sang Melaka chơi, mua vé ở quầy hoặc có thể book online như sau: http://www.busonlineticket.com/Default.aspx Đi từ chiều thì đêm tới nơi, Melaka yên tĩnh và vắng vẻ, lại lê lết đi tìm nhà nghỉ. Được cái nhà nghỉ ngon bổ rẻ, phòng rất…