Myanmar: Mandalay (p2)


Ngày 2 ở Mandalay. Sáng hôm sau nhất quyết ko thuê xe của cái thằng guide bát nháo kia nữa, thuê của một bác già già mình cũng chả biết tên, xe nhỏ nhỏ đủ cho khoảng 8ng đi. Bác này nhiệt tình, hiền mỗi t ộinói tiếng anh không giỏi lắm, phải nói lâu... Continue Reading →

Advertisements

Myanmar: Mandalay


Mandalay Đia chỉ ET đây No 129 (A), 83rd Street Bet: 23rd &24th Street, Mandalay, Myanmar Nhưng comment mọi người ở nhà nghĩ nay, cũng 13USD/phòng mà hoành tráng, xịn hơn nhiều Unity Hotel Corner of 27th Str and 82 Str, Mandalay email: unity@mandalay.net.mm Tel: 095-2-66583 Về ks quảng đồ một lát là lại thuê... Continue Reading →

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: