Gấp hộp đựng rác bằng giấy


Việc làm tao nhã của em mỗi sáng khi vào VP là… gấp hộp đựng rác. Cái hộp này làm em tiết kiệm đc khối thời gian, không phải cứ ăn cái j xong lại phải chạy tuốt qua thùng rác ở góc phòng. Mà là vứt luôn vào cái hộp, chiều về vứt cả…