Incredible India


Hồi bé xíu đc mẹ chỉ cho 7 kì quan thế giới cổ đại, mình có nghĩ là đời nào kiếp nào cho mình đến đc hết, chắc tàn đời vẫn chỉ ngồi mơ mộng qua phim ảnh thôi.Hí hí qua phim ảnh vậy rồi tận mắt chứng kiến còn “ngạc nhiên chưa” hơn gấp…