Đại lý thành cổ


Ngày 1: Hà Nội- Hữu Nghi Quan- Nam Ninh: 400km Nam Ninh- Côn Minh: 900km, giá vé nằm cứng 201 tệ, nằm mềm 306t, ngồi mềm 115t  Ấn tượng đầu tiên là các bạn Trung quốc đường rộng thênh thang bát ngát chim bay không hết, đường cao tốc đẹp mê li rụng rốn chả... Continue Reading →

Advertisements

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: