Tag Archives: Cúng bái

Một số bài văn khấn


Thề có chúa chứng giám là mình không hề biết cúng bái, đi chùa toàn lậy bồ tát, phật bà, các cụ, các ông các bà phù hộ rồi cầu theo tâm nguyện. Đôi lúc cũng thấy có tí thất lễ, thôi thì sưu tầm bài cúng ở đây, in ra rồi treo chi chít khắp nhà. Khi nào đến dịp nào thì lôi bài đó ra mà đọc :))

Bài 1: Văn khấn thần Thổ Công và các vị thần (Vào ngày mồng Một và ngày Rằm)

Sắm lễ ngày mồng một và ngày rằm chủ yếu là thành tâm kính lễ, cầu xin lễ vật có thể rất giản dị: hương, hoa, lá trầu, quả cau, chén nước.

Nam mô a di Đà Phật! 3 lần
– Con lạy chín phương Trời, mười Phương Chư Phật, Chư phật mười phương.
– Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ chư vi Tôn thần.
– Con kính lạy ngài Đông Thần quân
– Con kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long Mạch
– Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tôn thần
– Con kính lạy ngài tiền hậu địa chủ tài thần
– Con kính lạy các Tôn thần cai quản trong khu vực này.
Continue reading Một số bài văn khấn