Một số bài văn khấn


Thề có chúa chứng giám là mình không hề biết cúng bái, đi chùa toàn lậy bồ tát, phật bà, các cụ, các ông các bà phù hộ rồi cầu theo tâm nguyện. Đôi lúc cũng thấy có tí thất lễ, thôi thì sưu tầm bài cúng ở đây, in ra rồi treo chi chít... Continue Reading →

Advertisements

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: