Cù lao chàm


Ngày thứ 2 quyết định ra Cù Lao Chàm để thưởng thức món Cua đá. Sáng định bụng dậy đi dạo mà mắt díu vào ko mở ra nổi, đến 7h mới hộc tốc ra bến thuyền để bắt tàu đi . Có 2 cách để ra Côn Đảo, một là ở bến chợ, một... Continue Reading →

Advertisements

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: