Tương tư thập giới


“Tương tư thập giới” là một bài thơ của Thương Ương Gia Mục Thố (1683-1706)_Đạt Lai Lạt Ma Tây Tạng đời thứ sáu. Nội dung nghe rất đơn giản, có lẽ ai cũng sẽ  giống 1 hoặc 1 vài trường đoạn trong đó.  Nhưng có lẽ phải mất cả đời người mới có thể lĩnh…

Ân ân oán oán, sân si hận niệm trong Bộ Bộ kinh tâm


Tôi đã dành trọn 4 ngày hầu như không làm gì chỉ để đọc truyện và xem hết 40 tập của Bộ bộ kinh tâm. Trước đây tôi không hề thích truyện kiểu xuyên không, từ hiện đại về quá khứ thế này mặc dù đã nghe bao nhiêu lời khen trên webtretho thế nhưng…