Mục tiêu 2018


1. Giảm thời gian online facebook hàng ngày xuống tối đa, thỉnh thoảng deactive vài hôm cho tâm trí đỡ phải thu nạp nhiều thứ.

2. Tập chạy, lên xuống cầu thang, yoga tóm lại là tập thể dục thể thao sáng sớm. Đằng nào chả tỉnh như sáo lúc 5:30.

3. Tiếp tục đi ngủ sớm, muộn nhất là 11pm.

4. Học vẽ sơn dầu hoặc màu nước

5. Đi được nơi mà mình đã plan và cho Naomi đi nước ngoài, dĩ nhiên nước nào gần gần thôi. Đi Tú Làn 3 ngày 2 đêm nữa chời ơi trước khi nó phá nát khu này.

6. Đi học nhảy, có thể là zumba hoặc hiphop, tóm lại là môn nào đó nhảy nhô nhảy nhào, lắc mông, lắc hông cho nó máu. Đặt ít mục tiêu thế cho dễ thành hiện thực :))

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s