Khi bạn Rose đi học vẽ


Với 1 đứa học dốt hình học không gian, toàn điểm bét tĩ. Lại chưa bao giờ biết vẽ, cùng lắm xỉa 3 nhát hình người như mình thì vẽ được như này là tốt lắm rồi. Xin lỗi Naomi nhưng trình độ của mẹ có hạn haha :)). Vẽ vời thư giãn vui phết, lại cắp sách đi học thêm vậy.

Bao giờ học xong khóa may cơ bản và nâng cao, đi Ladakh về mình sẽ đi học vẽ màu nước ở đây

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s