RSS Feed

Một số thủ thuật nhỏ


Chuyển chữ thường thành chữ in Hoa hết cả lũ

Làm sao lưu file word khi mất điện đột ngột chưa kịp bấm save

Xóa toàn bộ hyperlink trong Word

Bước 1: Bôi đen những đoạn văn bản cần remove hyperlink. Nhấn tổ hợp phím Alt + F11

Bước 2: Trong cửa sổ VB. Vào Insert Module .

Bước 3: Nhập đoạn code sau vào cửa sổ Module.

Sub Remove_Hyperlink_KoDZ()

Dim i As Long

For i = ActiveDocument.Hyperlinks.Count To 1 Step -1

ActiveDocument.Hyperlinks(i).Delete

Next i

Bước 4: Nhấn Run để thực thi Module.

Bây giờ trở lại Word bạn sẽ có kết quả là đoạn văn bản đã được remove toàn bộ hyperlink

Advertisements

About Little Princess

Nhắng nhít tít mù

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: