Ý nghĩa của một số quốc kỳ


Bản gốc ở đây, bạn nào dịch ra tiếng Việt cũng khá ổn, tuy nhiên chỉ là dịch chau truốt chứ có 1 vài chỗ chưa ghi rõ ràng. Ví dụ, 13 sọc đỏ của Mỹ là thể hiện cho 13 bang đầu tiên, 13 bang này trước đây là thuộc địa của Anh

http://one-europe.info/eurographics/infographic-national-flags-explained

Flag2-1441616603

Rồi thêm mấy phần giải thích bằng tiếng Anh khác nữa

http://www.enchantedlearning.com/geography/flags/colors.shtml

http://list25.com/25-national-flags-and-their-meanings/3/

symbols1

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s