Buddha eyes – biểu tượng tâm linh


  Biểu tượng Mắt Phật là biểu tượng đặc trưng nhất của Phật giáo Nepal. Nhìn vào đôi Mắt Phật người ta không chỉ thấy tính đại diện đặc trưng mà còn thấy những ýnghĩa tôn giáo sâu sắc.  Có ba phần phân biệt làm nên biểu tượng mắt của Đức Phật: Một đôi mắt lớn, một dấu chấm xoăn nhỏ giữa lông mày và “dấu hỏi” xoắn chính là chiếc mũi. Đôi mắt nhìnx uống như Đức Phật đang trong trạng thái thiền định.Các dấu chấm xoăn tượng trưng cho con mắt thứ ba của Đức Phật chỉ ra sự thức tỉnh tâm linh. Con mắt thứ ba nhìn thấy xa hơn những điều vật chất trên thế giới. Nói cách khác, đó là sự thức tỉnh của sức mạnh tinh thần của kiến thức và trí tuệ. Nó là một con mắt vô hình mà có thể nhìn thấy những điều mà mắt thường không thể nhìn thấy.

cropped-img_46561.jpg

Đức Phật là một người thức tỉnh, người đã hy sinh sự thoải mái về vật chất để mở ra thực tế của cuộc sống, giá trị trung bình thực tế của cuộc sống. Qua những khó khăn của mình,Đức Phật đạt được sự khôn ngoan, tình trạng của sự giác ngộ đó được đại diện bởi các biểu tượng con mắt thứ ba. Chiếcmũi nhọn trông giống như một dấu chấm hỏi (?) Cũng có một ý nghĩa thú vị. Biểutượng này thực ra có nghĩa là số một (1) trong tiếng Phạn, trong đó chỉ ra sự thống nhất của tất cả mọi thứ. Một số cũng nói rằng chỉ có một cách để đạt đến giác ngộ; qua lời dạy của Đức PhậtBạn có thể tìm thấy mắt Phật ở tất cả bốn mặt của tòa bảo tháp của đền thờ ở Nepal cho biết khả năng nhìn thấu tất cả của Đức Phật. Nó có nghĩa là Đức Phật luôn luôn xem thế giới này thông qua đôi mắt của mình và ban phước cho chúng ta hòa bình và hòa hợp. Đôi mắt của Đức Phật trong hình thức tương tự cũng được tìmthấy trong hầu hết mọi bức tượng của Đức Phật trên khắp xung quanh. Nghệ sĩ đến từ các quốc gia Phật giáo lớn miêu tả Đức Phật với hai con mắt trong trạng tháithiền định và một dấu chấm nhỏ ở giữa chúng. Những “dấu hỏi” hìnhdạng mũi không được thực hiện trong những bức tượng.

Theo đạo trí của Đức Phật, hạnh phúc về vật chất là không thực tế và chỉ mang tính tạm thời. Điều đó không phản ánh chính xác ý nghĩa thực sự của cuộc sống và hạnhphúc. Cái chết là không thể tránh khỏi. Nhưng với tình trạng của sự giác ngộ, người ta có thể có được hạnh phúc đó là tinh thần, hạnh phúc đó là có thật. Cách duy nhất để có được trạng thái đó là bằng cách làm theo những gì Đức Phậtđã dạy chúng ta. Đôi mắt của Đức Phật đang nhìn chúng ta, do đó trở thành người mà Ngài muốn chúng ta trở thành là cách để được gần Ngài.

– Sưu tầm-

Advertisements

One thought on “Buddha eyes – biểu tượng tâm linh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s