Ngũ nhạc


Núi Thái Sơn trong truyện Kim Dung

Về các Danh sơn Trung Quốc, thì có 9 núi thiêng nhất, gồm 5 núi Đạo giáo, và 4 núi Phật giáo:

Đạo giáo: 5 núi được coi là đầu và tứ chi của Bàn Cổ, vị thần tối cổ xưa đã tạo dựng trời đất:
– Đông Nhạc Thái sơn: chủ của Ngũ nhạc, núi thiêng nhất.
– Tây Nhạc Hoa sơn 
– Nam Nhạc Hành sơn 
– Bắc Nhạc Hằng sơn 
– Trung Nhạc Tung sơn, nơi có chùa Thiếu Lâm.

Phật giáo: 4 núi của 4 vị Bồ tát:
– Núi Phổ Đà của Quan Âm
– Núi Nga Mi của Phổ Hiền
– Núi Ngũ Đài của Văn Thù
– Núi Cửu Hoa của Địa Tạng

http://www.nhuygialai.com/2012/07/hinh-anh-ngu-nhac-son-trong-tieu-thuyet.html

Thế mà tôi chưa được đến bất cứ chỗ nào, mang tiếng cuồng Trung Quốc thế mà Tử Cấm Thành và Vạn Lý Trường Thành chưa tới =))

Advertisements

5 thoughts on “Ngũ nhạc

  1. Ngũ nhạc -> nhớ đến Tiếu ngạo giang hồ, Ngũ nhạc kiếm phái. Cơ mà đủ Thái – Hằng – Hành – Tung – Hoa. Không biết những phái này có thật hay chỉ là hư cấu chị nhỉ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s