Age is not an excuse: reasons to travel as a senior


1479095_680088365345535_277258766_n
When people get older, they have the time to take it easy and basically do whatever they want. Some people though are not willing to travel, and they can usually list a few dozen reasons as to why they think the way they do. However, perhaps these people who are not willing to travel have to look at it from a different angle. Just because someone is over a certain age does not mean that they should be stuck at home. The world is a very big place, and there are plenty of reasons to go out in it and have a look for yourself. Here are some reasons why a senior citizen should look into traveling.

The time: When you were still working, your vacation was limited to one to two weeks every year. In order to get that vacation time, you had to put the paperwork far in advance and then hope that it got approved. Sometimes, if there was a problem with the papers or your bosses, you were denied your vacation time. However, those days are over because you are retired now and do not have to worry about any kind of time or deadline.

The money: One of the perks of being a senior citizen is the fact that you are eligible for a lot of discounts. The major airlines give senior citizens a discount for booking their tickets with them, and all the major hotel chains also give discounts for hotel rooms. There are also special senior citizen menus in restaurants that offer lower rates for meals or a discount when it is time to pay for the food. Because you are a senior citizen, you will save hundreds of dollars whenever you travel.

The desire: You have lived your life, raised your family, and have worked hard. You have paid your dues and now it is time to reap the rewards of all that you have done. It is time for you to go explore the world, and the desire is there to get away from it all even if its just for a few months. You can now see what the rest of the world has to offer, and you can take your time doing so.

As a senior citizen, the world is your oyster now. You are retired from your job, and now you have the time to do what you want to do. If you have always loved to travel, you now have the time to do so. You may think you are too old to travel, but your heart is just as young as it ever was before.

http://seniortravelguides.com/age-is-not-an-excuse-reasons-to-travel-as-a-senior/

Advertisements

One thought on “Age is not an excuse: reasons to travel as a senior

  1. Bài viết hay nhưng thực tế có thể khác hẳn. Về mặt thời gian thì hoàn toàn đúng. Đã nghỉ hưu đương nhiên có nhiều thời gian để muốn làm gì thì làm. Nhưng còn 2 cái khác phải nghĩ tới. Tiền rất quan trọng vì không phải ai nghỉ hưu rồi cũng có tiền để đi du lịch. Lúc đó họ không còn đi làm và lại không biết mình phải sống thêm bao lâu,… Tiền có thể là vấn đề lớn. Không cần biết senior được discount bao nhiêu, nếu không có tiền thì cũng như không. Đương nhiên chị mong muốn mình có đủ tiền để đi vòng quanh thế giới lúc về già (nhưng chắc sẽ chỉ đi vòng quanh nước Mỹ và VN thôi.) Còn đều khác hết sức quan trọng mà bài viết không hề nhắc tới đó là sức khoẻ. Lúc trẻ mình còn khoẻ mạnh thì đi thế nào cũng được. Lúc trẻ mình rất muốn đi du lịch. Nhưng khi già rồi ngồi lâu một chút cũng nhức mỏi thì đi du lịch có khi là cực hình. Đơn giản chị chỉ mới 39 mà cách đây 2 tuần lái xe 8 tiếng đi tới một công viên tiểu bang, đi hike chừng nữa mile thôi mà về đau lưng tới bây giờ chưa hết. Vậy không biết tới khi nghỉ hưu rồi còn có thể đi đâu nữa đây? Vì vậy chị cố gắng đi được đâu thì đi bây giờ chứ không đợi tới lúc nghỉ hưu. Và cũng cố giữ gìn sức khoẻ để mong tới lúc đó còn ráng đi được chút ít.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s