Tu tâm


Lửa mạnh mẽ như thế, nước lại dập tắt nó.

Nước mạnh mẽ như thế, đất lại vùi lấp nó.

Đất mạnh mẽ như thế, gió lại thổi tan nó.

Gió mạnh mẽ như thế, núi lại chặn đứng nó.

Núi mạnh mẽ như thế, người lại san dời nó.

Người mạnh mẽ như thế, quyền thế, sống chết, yêu hận, danh lợi… lại lay động hắn.

Quyền thế, sống chết, yêu hận, danh lợi… mạnh mẽ như thế, thời gian lại tiêu mòn chúng.

Thời gian mạnh mẽ nhất chăng ?

Không, là “tâm”.

Khi lòng trống trải chẳng chứa vật nào, nó là không bờ không bến.

(Lý Bích Hoa, Nguyễn Vinh Chi dịch)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s