Lonely planet


Khi bạn muốn tìm một người để tâm sự, bạn mới phát hiện ra rằng : 

  • Có những chuyện không thể nói cho người khác biết.
  • Có những chuyện không cần phải nói cho người khác nghe. 
  • Có những chuyện không có cách nào để nói với người khác.
  • Và có những chuyện cho dù có nói ra với người khác thì ngay sau đó bạn cũng sẽ hối hận.

Cho nên cách tốt nhất là tự mình tĩnh tâm suy nghĩ. Thật ra người có thể đem lại sự bình tĩnh cho bạn chỉ có thể là bản thân bạn mà thôi.

Nguồn : Weibo – Dịch : Thiên Lam

Advertisements

3 thoughts on “Lonely planet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s