Một đời điên loạn, một kiếp lênh đênh


Ai, nắm lấy tay ta, níu giữ ta nửa đời điên loạn?

Ai, hôn lên mắt ta, chở che ta nửa kiếp lênh đênh?

Nắm lấy tay người, che đi nửa đời điên loạn

Hôn lên mắt người, che người nửa kiếp lênh đênh

Lãnh diện lâu chủ

——————–

Ai, nắm chặt vai ta, xua đi một đời vắng lặng?

Ai, gọi trái tim ta, xóa đi một kiếp tủi hờn?

Đỡ lấy vai ta, cùng ta một đời phẳng lặng

Gọi lòng ta, che chở cho ta cả đời.

Phế hậu tướng quân

Advertisements

One thought on “Một đời điên loạn, một kiếp lênh đênh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s