Niềm vui của cô ấy


Niềm vui của tôi là những thứ rất vụn vặt.

Những chi tiết nhỏ nhặt là nguyên nhân tạo nên hạnh phúc.

Thích cuộc sống đơn giản.

Làm những việc mà mình thích.

Sống trong thành phố mình yêu.

Tốt nhất vẫn có thể gặp được thời tiết mà mình muốn, những người đàn ông và phụ nữ mình thích.

Chỉ cần cam tâm tình nguyện, việc gì cũng có thể trở nên đơn giản.

Không cần bất kỳ lý do phức tạp nào.

Hoa bên bờ, An Ni Bảo Bối

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s