If you don’t need me, I won’t let myself need you


 

 

Nếu như một người muốn được em quan tâm thì đơn giản họ phải quan tâm đến em.

Nguyên tắc không bao giờ thay đổi, nhất là trong tình cảm.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s