Đôi điều về Phật giáo


Đức Phật dậy 4 chân lý gọi là Tứ Diệu Đế (Four Noble Truths)

1. Cuộc sống, như chúng ta biết, luôn bất toàn và đầy rẫy sự đau khổ (Khổ đế)

2. Sự đau khổ có nguyên nhân và nguyên nhân đó là sự thật về cội gốc của sinh tử, luân hồi của bể khổ trầm luân gắn liền với sự tham lam hoặc dục vọng (Tập đế)

3. Sự đau khổ có thể chấm dứt lúc chúng ta ngừng bám víu vào các sự vật tạm bợ (Diệt đế)

4. Một con đường, hoặc một lối sống có thể dẫn đến sự bình an và viên mãn. Trạng thái bình an này được gọi là Niết bàn (Nirvana). Con đường này nêu ra tám điều mà người ta có thể làm được. Nó không phải là lối đi cực đoan nhưng là lối đi trung dung (Đạo đế)

Thập thiện

1. Không sát sinh

2. Không trộm cắp

3. Không tà dâm

4. Không nói dối

5. Không nói hai lời

6. Không nói lời ô uế, dâm đãng

7. Không nói lời thô ác

8. Không tham

9. Không sân (tâm bình tĩnh không tức giận)

10. Không si (mê muội)

Hiểu từ sân si rồi đó nha

Có hai nhánh Phật giáo chính là: Tiểu thừa (Theravada) và Đại thừa (Mahayana). Tiểu thừa là giáo lý của các bậc trưởng lão. Nhánh phật giáo này được sùng kính tại Srilanka, Miến và Thái. Các Phật tử thuộc nhánh Tiểu thừa tin rằng nhánh tôn giáo của họ là hình thức ban đầu của Phật giáo. Họ rất ít hình tượng, chỉ tập trung vào việc kính nhớ Đức phật

Đại thừa có nghĩa là “lối đi lớn”, vì nhánh này chi ra nhiều con đường để đạt được Chính quả cho nhiều người khác nhau. Có nhiều phật tử Đại thừa tại Tây Tạng, Nepal, TQ, Hàn Quốc, Nhật bản và những nơi khác. Họ trông đợi vào sự giúp đỡ của các bậc đã thành chính quả (các vị Bồ tát), những người tái sinh vào thế giới  này để giúp người khác thành chính quả. Các phật tử Đại thừa thờ kính các ảnh tượng và sùng bái cái vị Bồ tát cũng như đức Phật

Các Phật tử thuộc nhánh Zen (một nhánh phật  giáo đại thừa tại Nhật) dùng nghi thức bí ẩn, nghệ thuật viết chữ đẹp, bài trí hoa, trà đạo cũng như ngồi và đi bộ, theo cách thiền định, đây là ý nghĩa của từ Zen. Cũng giống như các cả các Phật tử, họ tin rằng quan trọng là phải binh tâm mọi lúc trong ngày, cho dù khi đánh răng, tắm rửa hay làm bất cứ công việc thường nhật nào.

Bánh xe Luân hồi

Các Phật tử chia sẻ với những người theo đạo Hindu về niềm tin Bánh xe luân hồi, còn gọi là bánh xe của Quy luật. Đây là chu kỳ sinh và tái sinh cầm giữ những người chưa đạt đến Niết bàn. CÁc nan hoa của bánh xe luân hồi nhắc nhở cho các Phật tử về Bát Chánh Đạo.

Các ngày lễ lớn

Bodhi day: Ngày Thái tử Tất Đạt Đa thành Đạo

Parinirvana: Phật nhập Niết bàn

Wesak o Vesakha Puja: 3 ngày lễ lớn để tưởng nhớ các sự kiện lớn trong cuộc đời Đức Phật

Dharmachakra Day: Ngày Phật chuyển Pháp luân đầu tiên cho 5 anh em Kiều Trần Như (Đệ tử đầu tiên của Đức Phật)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s