Hướng dương


Bằng giờ năm ngoái ta đang vi vu ở Myanmar, năm nay  ta đang hùng hục đi làm. Mà bao nhiêu người đi Miến về kể làm mình lại nhớ chứ, lôi ảnh ra tự kỉ vậy

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s