RSS Feed

Trương Gia Giới, Avatar hallelujah P2


NGày thứ hai, sau khi được đi mát xa mát gần đã có đủ sức lết lên Thiên Tử Sơn. Trời nắng đẹp j đâu. Ở TGG tầm 10h là bắt đầu có nắng, nuií ấp ôm mây mây ấp núi thế này đây

Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc. Kích thước gốc là 900×600.

THiên Tử Sơn đây, thang máy lộ thiên cao vãi chưởng, các bạn Tàu sau 2 năm đã thu hồi vốn xây cái này, đủ thấy khủng khiếp như nào nhé

Lại bắt đầu đi dạo trên Thiên Tử Sơn

Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc. Kích thước gốc là 900×600.

Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc. Kích thước gốc là 900×600.

Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc. Kích thước gốc là 900×600.

Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc. Kích thước gốc là 900×600.

Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc. Kích thước gốc là 900×600.

Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc. Kích thước gốc là 900×600.

Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc. Kích thước gốc là 900×600.

Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc. Kích thước gốc là 900×600.

Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc. Kích thước gốc là 900×600.

Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc. Kích thước gốc là 900×600.

Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc. Kích thước gốc là 900×600.

Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc. Kích thước gốc là 900×600.

Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc. Kích thước gốc là 900×600.

Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc. Kích thước gốc là 900×600.

Nào rồi cũng tới Avatar hallelujah

Rồi tới cầu số 1 thế giới, bắc qua hai quả núi

Vũ  Lăng Nguyên

Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc. Kích thước gốc là 900×600.

Đi tàu điện tại lúc đấy rã rời hết cả lũ rồim ko có sức mà lết nữa, 20t/bạn

Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc. Kích thước gốc là 900×600.

Dìm hàng giai đẹp nhất đoàn nào

Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc. Kích thước gốc là 900×600.

Advertisements

About Little Princess

Nhắng nhít tít mù

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: