My favourtie quote


1.Chó sói thay lông nhưng không thay tính nết

2.Ba ba, thuồng luồng chê vực còn nông nên làm tổ dưới đáy

Chim cắt, diều hầu chê núi còn thấp nên làm tổ trên đỉnh

Thế mà cũng chết chỉ vì một miếng mồi…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s